AGB

 

-------------------------------------------------------
Yleiset ehdot asiakastiedoilla
-------------------------------------------------------


Sisällysluettelo
------------------
1. Laajuus
2. Sopimuksen tekeminen
3. Peruuttamisoikeus
4. Hinnat ja maksuehdot
5. Toimitus- ja toimitusehdot
6. Omistusoikeuden säilyttäminen
7. Vastuu virheistä (takuu)
8. Vastuu
9. Sovellettava laki
10. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu


1) Laajuus
1.1 Nämä "Mobi-Click Representation Germany" -kaupankäynnin Gerhard Pütterin (jäljempänä "Myyjä") yleiset sopimusehdot (jäljempänä "GTC") koskevat kaikkia tavaroiden toimitussopimuksia, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "Asiakas") tekee Myyjän kanssa Myyjän verkkokaupassa esittelemien tuotteiden osalta. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen on täten ristiriidassa, ellei muuta ole sovittu.
1.2 Kuluttaja näissä yleisissä ehdoissa on jokainen luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei pääsääntöisesti ole kaupallista tai itsenäistä ammatinharjoittajaa. Yrittäjä näissä ehdoissa on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen yhtiömies, joka oikeustoimia tehdessään toimii harjoittaessaan kaupallista tai itsenäistä ammatillista toimintaansa.

2) Sopimuksen tekeminen
2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät edusta myyjän sitovia tarjouksia, vaan niiden avulla asiakas voi tehdä sitovan tarjouksen.
2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen myyjän verkkokauppaan integroidun verkkotilauslomakkeen kautta. Asetettuaan valitut tuotteet virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin, asiakas jättää ostoskorissa olevien tuotteiden osalta laillisesti sitovan sopimustarjouksen klikkaamalla tilausprosessin päättävästä painiketta. Lisäksi asiakas voi lähettää tarjouksen myyjälle myös sähköpostitse, postitse tai verkkolomakkeella.
2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,
- lähettämällä asiakkaalle kirjallinen tilausvahvistus tai tilausvahvistus tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on tilausvahvistuksen vastaanottaminen asiakkaalta, tai
- toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin asiakkaan tavaran vastaanottaminen on ratkaisevaa, tai
- pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksensa jälkeen.
Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on useita, sopimus tehdään sinä ajankohtana, jolloin jompikumpi edellä mainituista vaihtoehdoista esiintyy ensimmäisenä. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa asiakkaan tarjouksen lähettämisen jälkeen ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen päivän lopussa. Mikäli myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitun ajan kuluessa, katsotaan tämä tarjouksen hylkäämiseksi siten, että asiakas ei enää sido hänen aieilmoitustaan.
2.4 Tehtäessä tarjousta myyjän verkkotilauslomakkeen kautta myyjä tallentaa sopimuksen tekstin sopimuksen tekemisen jälkeen ja lähettää sen asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostilla, faksilla tai kirjeellä) tilauksen lähettämisen jälkeen. Myyjä ei tarjoa sopimustekstiä nähtäväksi tämän jälkeen.
2.5 Ennen sitovan tilauksen tekemistä myyjän verkkotilauslomakkeen kautta asiakas voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennustoiminto, jonka avulla näytön näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata syötteitään osana sähköistä tilausprosessia tavanomaisilla näppäimistön ja hiiren toiminnoilla, kunnes hän napsauttaa tilausprosessin päättävää painiketta.
2.6 Vain saksan kieli on käytettävissä sopimuksen tekemiseen.
2.7 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilausten käsittelyn kautta. Asiakkaan tulee varmistaa, että hänen tilauksen käsittelyä varten antamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti roskapostisuodattimia käyttäessään asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai tilauksen käsittelyyn valtuutettujen kolmansien osapuolien lähettämät sähköpostit voidaan toimittaa.

3) Peruuttamisoikeus
3.1 Kuluttajilla on yleensä peruuttamisoikeus.
3.2 Tarkempia tietoja peruuttamisoikeudesta löydät myyjän peruutusehdoista.

4) Hinnat ja maksuehdot
4.1 Ellei myyjän tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.
4.2 Toimituksista Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi yksittäistapauksissa syntyä lisäkustannuksia, joista myyjä ei ole vastuussa ja jotka kuuluvat asiakkaan maksettavaksi. Näitä ovat esimerkiksi pankkien rahansiirtokustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullit). Tällaisia ​​kuluja voi syntyä myös rahansiirrosta, jos toimitus ei tapahdu Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, vaan asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.
4.3 Maksuvaihtoehdot ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa.
4.4 Jos ennakkomaksusta on sovittu pankkisiirrolla, maksu erääntyy välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhempää eräpäivää.
4.5 Kun maksat PayPalin tarjoamalla maksutavalla, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à r.l kautta. et Cie, SC osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/privacywax-full.
4.6 Jos valitset tiliostokseksi maksutavan, kauppahinta erääntyy sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa kauppahinta on maksettava 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennystä, ellei toisin ole sovittu. Myyjä pidättää oikeuden tarjota tilillä ostoksia vain tiettyyn tilausmäärään asti ja kieltäytyä tästä maksutavasta, jos määritetty tilausmäärä ylittyy. Tällöin myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavan maksurajoituksen verkkokaupan maksutiedoissaan.
4.7 Jos valitset "Shopify Payments" -maksupalvelun kautta tarjotun maksutavan, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlanti (jäljempänä "Shopify"). Shopifyn kautta tarjottavat yksittäiset maksutavat välitetään asiakkaalle myyjän verkkokaupassa. Shopify voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluita, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle voidaan ilmoittaa erikseen. Lisätietoja "Shopify Payments" -palvelusta on saatavilla verkossa osoitteessa https://www.shopify.de/payments.

5) Toimitus- ja toimitusehdot
5.1 Tavarat toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu.
5.2 Mikäli kuljetusyritys lähettää lähetetyn tavaran takaisin myyjälle, koska toimitus asiakkaalle ei ollut mahdollista, asiakas vastaa epäonnistuneesta lähetyksestä aiheutuneet kulut. Tätä ei sovelleta, jos asiakas ei ole vastuussa toimituksen mahdottomuuteen johtaneesta seikasta tai jos hän on tilapäisesti estynyt vastaanottamasta tarjottua palvelua, ellei myyjä ole ilmoittanut palvelusta hänelle kohtuullista aikaa etukäteen. Tämä ei myöskään koske toimituskuluja, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan tehokkaasti, palautuskuluihin sovelletaan myyjän peruutusehdoissa annettua määräystä.
5.3 Jos asiakas toimii yrittäjänä, riski myydyn tavaran vahingossa katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy asiakkaalle heti, kun myyjä on toimittanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai lähetyksen suorittamisesta muutoin vastuussa olevalle henkilölle tai laitokselle. Jos asiakas toimii kuluttajana, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy vasta, kun tavara luovutetaan asiakkaalle tai valtuutetulle vastaanottajalle. Tästä poiketen myös myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan pilaantumisen riski siirtyy kuluttajalle myös heti, kun myyjä on toimittanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle lähetyksen suorittamisesta vastaavalle henkilölle tai laitokselle, jos asiakas on tilannut huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle tai toimielimelle, joka on aiemmin antanut lähetyksen suorittamisesta vastaavan henkilön tai laitoksen ja myyjän nimen.
5.4 Myyjä pidättää itsellään oikeuden peruuttaa sopimus, jos hän on toimittanut virheellisesti tai virheellisesti. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, että toimittamatta jättäminen ei ole myyjän vastuulla ja hän on tehnyt toimittajan kanssa tietyn suojauskaupan asianmukaista huolellisuutta noudattaen. Myyjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Jos tavaraa ei ole saatavilla tai se on vain osittain saatavilla, asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi ja vastike palautetaan välittömästi.
5.5 Asiakkaan suorittama nouto ei ole mahdollista logistisista syistä.

6) Omistuksen säilyttäminen
6.1 Kuluttajien osalta myyjä pidättää itsellään toimitetun tavaran omistusoikeuden, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.
6.2 Yrittäjien osalta myyjä säilyttää toimitetun tavaran omistusoikeuden, kunnes kaikki jatkuvasta liikesuhteesta johtuvat vaatimukset on ratkaistu täysimääräisesti.
6.3 Jos asiakas toimii yrittäjänä, hänellä on oikeus jälleenmyydä varatut tavarat tavanomaisessa liiketoiminnassa. Asiakas luovuttaa kaikki tästä johtuvat saatavat kolmansia osapuolia vastaan ​​myyjälle etukäteen vastaavan laskun arvon (mukaan lukien arvonlisävero) verran. Tämä luovutus koskee riippumatta siitä, onko varatut tavarat myyty edelleen ilman käsittelyä vai käsittelyn jälkeen. Asiakkaalla on edelleen oikeus periä saatavia myös siirron jälkeen. Myyjän valtuudet periä itse vaatimukset säilyvät ennallaan. Myyjä ei kuitenkaan peri saatavia niin kauan kuin asiakas täyttää maksuvelvoitteensa myyjää kohtaan, ei ole laiminlyönyt maksunsa eikä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta ole tehty hakemusta.

7) Vikavastuu (takuu)
Jos ostettu tuote on viallinen, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta. Tästä huolimatta pätee seuraava:
7.1 Jos asiakas toimii yrittäjänä,
- myyjä voi valita lisäsuorituksen tyypin;
- uusien tavaroiden osalta virheiden vanhentumisaika on yksi vuosi riskin siirtymisestä;
- Käytettyjen tavaroiden osalta virheistä johtuvat oikeudet ja vaateet ovat pohjimmiltaan poissuljettuja;
- vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos korvaava toimitus tapahtuu osana virhevastuuta.
7.2 Mikäli asiakas toimii kuluttajana, sovelletaan käytettyyn tavaraan seuraavaa määrää seuraavan määrän rajoituksella: Virhevaatimus on poissuljettu, jos virhe ilmenee vasta vuoden kuluttua tavaran toimituksesta. Vuoden sisällä tavaran toimituksesta ilmenevät viat voidaan vedota lakisääteisen vanhentumisajan kuluessa.
7.3 Edellä olevissa kohdissa määriteltyjä vastuurajoituksia ja lyhennettyjä määräaikoja ei sovelleta
- tavaroista, joita on käytetty rakennuksessa niiden tavanomaisen käytön mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet sen puutteellisuuden,
- asiakkaan vahingonkorvaus- ja kulukorvausvaatimuksiin sekä
- siinä tapauksessa, että myyjä on vilpillisesti salannut virheen.
7.4 Lisäksi yrittäjien osalta BGB:n 445b §:n mukaiset takautumisoikeuden lakisääteiset vanhentumisajat säilyvät ennallaan.
7.5 Jos asiakas toimii Saksan kauppalain (HGB) pykälän 1 mukaisena kauppiaana, hänellä on kaupallinen velvollisuus tutkia ja ilmoittaa viat Saksan kauppalain 377 §:n mukaisesti. Mikäli asiakas ei noudata siellä säädettyjä ilmoitusvelvollisuuksia, tavara katsotaan hyväksytyksi.
7.6 Mikäli asiakas toimii kuluttajana, häntä pyydetään reklamoimaan toimittajalle toimitetusta tavarasta, jossa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, ja ilmoittamaan tästä myyjälle. Jos asiakas ei noudata vaatimuksia, sillä ei ole mitään vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virhevaatimuksiin.

8) Vastuu
Myyjä on vastuussa asiakkaalle kaikista sopimusperusteisista, sopimukseen perustuvista ja lakisääteisistä, mukaan lukien vahingonkorvausvaatimukset ja kulujen korvaaminen seuraavasti:
8.1 Myyjä on täysin vastuussa mistä tahansa laillisesta syystä
- jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus,
- jos henkilölle, jäsenelle tai terveydelle on aiheutettu tahallinen tai tuottamuksellinen vahinko,
- takuulupauksen perusteella, ellei tältä osin ole toisin sovittu,
- pakollisen vastuun vuoksi, kuten tuotevastuulain nojalla.
8.2 Mikäli myyjä huolimattomasti rikkoo olennaista sopimusvelvoitetta, vastuu rajoittuu sopimukselle tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon, ellei vastuu ole edellä olevan kohdan mukaisesti rajoittamaton. Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat velvoitteita, jotka sopimus asettaa sisältönsä mukaisesti myyjälle sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi ja joiden täyttäminen on sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta välttämätöntä ja joiden noudattamiseen asiakas voi säännöllisesti luottaa.
8.3 Tämän lisäksi myyjän vastuu on poissuljettu.
8.4 Yllä olevat vastuumääräykset koskevat myös myyjän vastuuta hänen sijaisiaan ja laillisia edustajiaan kohtaan.

9) Sovellettava laki
Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin, lukuun ottamatta lakeja, jotka koskevat irtaimen tavaran kansainvälistä hankintaa. Kuluttajille tämä lainvalinta koskee vain, jos kuluttajan asuinpaikan valtion lain pakottavien säännösten tarjoamaa suojaa ei peruuteta.

10) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu
10.1 EU:n komissio tarjoaa foorumin online-riitojenratkaisuun Internetissä seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä tuomioistuimen ulkopuolisten riitojen ratkaisemiseksi verkko-osto- tai palvelusopimuksista, joissa kuluttaja on osallisena.
10.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajan välimiesoikeudessa.