Zasady anulowania i formularz anulowania

--------------------------------------
Zasady anulowania i formularz anulowania
--------------------------------------

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami, w przypadku których konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie prowadzą działalności na własny rachunek:


---------------------
A. Zasady anulowania
---------------------

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami (Gerhard Pütter, przedstawiciel Mobi-Click w Niemczech, Karl-Liebknecht-Strasse 60, 15230 Frankfurt (Oder), Niemcy, tel .: +4917698221088, e-mail: info @ mobi- click.com) za pomocą jasnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mail) o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.
Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

--------------------
B. formularz odstąpienia od umowy
--------------------
Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.
W
Gerhard Pütter
Przedstawiciel Mobi-Click w Niemczech
Karl-Liebknecht-Strasse 60
15230 Frankfurt nad Odrą
Niemcy
E-mail: info@mobi-click.com
Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Zamówione dnia (*) ____________ / otrzymane dnia (*) __________________
________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
________________________________________________________
Adres konsumenta (-ów)
________________________________________________________
Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
_________________________
data
(*) Niepotrzebne skreślić