Kompakt serie

Mobile GSM alarmsystemer - spesialovervåking av kjøretøy, båter, bygninger og gjenstander av alle slag Utviklet i samarbeid med politiet. 

Med den svært kompakte og mobile GSM-alarmenheten Compact 4 kan du pålitelig overvåke og sikre kjøretøy, båter, lokaler, maskiner og automater. Så snart alarmenheten registrerer uvanlige bevegelser, vibrasjoner eller lyder, varsler Compact 4 P+A deg til opptil seks telefonnumre i form av anrop og/eller alarm-SMS. Uansett hvor du er – du mister ingen tid og kan ringe politiet umiddelbart før tyven merker noe.

Compact 4 P+A har bevegelses-, vibrasjons- og støysensorer, som du fritt kan kombinere og justere følsomheten spesifikt til overvåkingskravene. Du kan også koble til ekstra sensorer via den eksterne tilkoblingen og fjernstyre dem via Compact 4 P+A.

De mobile GSM alarmsystemene Compact regnes som en allround enhet fra Mobi-Click og har utallige overvåkingsmuligheter som også brukes av politiet som en «tyvfelle». 

sensorer

Nøyaktige bevegelses-, vibrasjons- og støysensorer registrerer hver bevegelse og vibrasjon. På denne måten holder du deg alltid informert om statusen til det overvåkede objektet.

Varsling på SMS/anrop

Alarmen kan sendes enten på SMS eller på telefon. Du vil bli varslet på stedet og kan reagere uten tap av tid.

Ingen installasjon

Ingen innebygd, ingen komplisert installasjon. Rett enkelt Compact mot objektet som skal overvåkes.

Bruksområder:

sikrer kjøretøy 

Sikre biler, lastebiler, bobiler, campingvogner, veteranbiler og kjøretøy av alle slag. Finn kjøretøy selv etter at de er blitt stjålet.

sikrer båter/yachter

Sikre båter og yachter og beskytt påhengsmotoren pålitelig mot tyveri.

sikrer bygninger

Sikre husinnganger, vinduer og rom. Ved innbrudd får du en umiddelbar alarm på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

sikrer butikker

Beskytt deg mot innbrudd og dra nytte av vårt samarbeid med politi og sikkerhetsstyrker.

  

Beskytter mot innbrudd, tyveri og hærverk

 

 

Ekstern GPS-antenne, fjernkontroll og Compact 4P+A (valgfritt tilbehør)

Konfigurasjon via datamaskin

Konfigurasjon via smarttelefon (kun Android-smarttelefoner)

 

Utprøvd alarmsystem

Det mobile GSM-alarmsystemet Compact 4P+A tjener pålitelig til å sikre gjenstander av alle slag.
Compact 4P+A ble tilpasset og optimalisert på bakgrunn av de nye funnene fra politiets arbeid i langsiktig samarbeid med ulike statlige etterforskningskontorer.

Alarm så snart som mulig

Kombinasjonen av en følsom bevegelsessensor, sjokksensor og lydsensor, sammen med en umiddelbar alarmvarsling via mobilnettet, gjør det mulig å iverksette tiltak uten tidsforsinkelse.
En overvåkingsperiode kan spesifiseres via en intern programmerbar timer.

Ikke-påtrengende hjelper av politiet

Med sin ekstremt kompakte størrelse kan Compact 4P+A plasseres usynlig og sender alarm til opptil seks telefonnumre ved bevegelse innenfor en radius på 6 meter, endringer i posisjon eller støy. På denne måten er det mulig, ved hjelp av politiet, å fange tyvene mens forbrytelsen fortsatt pågår.

Viktig notat:

Instrukser for den konkrete operasjonen bør om mulig drøftes med politiet. Denne har mest erfaring og kunnskap for den mest lovende bruken av Compact 4P+A for å pågripe gjerningsmennene.


 

Den nye Compact 4P+A-enheten skiller seg fra den nåværende Compact 2P+A på følgende punkter:

 

 

 • Den har en annen kasse, gummiert og måler 116 mm x 42 mm x 21 mm (L x B x H). Dette gjorde at vi kunne bruke et større batteri på 1100mAh (nesten dobbel batterikapasitet).
 • Den interne PIR-sensoren er nå mer antrasittfarget.
 • Den tidligere mekaniske vibrasjonssensoren er erstattet av en 3D-akselerasjonssensor.
 • GSM-antennen innebygd i enheten har blitt forbedret. I stedet for denne antennen kan det også kobles til en magnetisk baseantenne som ekstrautstyr
 • Den nye enheten har en GPS-mottaker for å få en plassering under vanskelig
  muliggjøre mottaksforhold. Det er en SMA-tilkobling,
  slik at den medfølgende antennen kan kobles til med en kabel på 3 meter.
 • Programmering gjøres nå mer via USB-inngangen og PC (datamaskin) eller via SMS
 • Programvaren er forbedret slik at en batteripakke, for eksempel på 10000mAh, nå kan kobles til, se tilbehør.
 • Enheten kan aktiveres og deaktiveres med en fjernkontroll som følger med. Opptil 7 fjernkontroller kan kobles til eller omprogrammeres.
 • En ekstern PIR-sensor med 2 meter kabel kan selvsagt fortsatt brukes
  før den kobles til
 • En radiosirene, en kablet sirene, en batteripakke, en ekstern PIR-sensor eller en kommandoenhet kan kobles til via stikkontakten.
 • Som tidligere kan ekstra bevegelsessensorer, dør- og vinduskontakter og sirener kobles til via en styring.
 • De resterende funksjonene ble overtatt eller beholdt av Compact 2P+A.

 

GSM-antenne, ekstern PIR-sensor, trådløs sirene, andre fjernkontroller

Batteripakke og Commander

PIR-sensor, dør- og vinduskontaktAndre bruksområder

 

Overvåking av maskiner og automater

Overvåk anleggskjøretøyer, maskiner, maskiner på en rekke måter. Potensialfrie (spenningsfrie) kontakter av alle slag kan kobles til via den eksterne sensorinngangen.

Overvåking av transporter og last

Sikker godstransport. Med Compact 4 P+A holder du deg informert om plasseringen av varene dine og beskytter dem mot tyveri. Takket være GPS-funksjonen vil det være enkelt å finne transporten.

For oppgradering av alarmsystemer

Oppgrader alarmsystemet ditt med Compact 4 P+A. Hvis en alarm utløses, vil Compact 4 umiddelbart sende deg en SMS eller informere deg på telefon. I en nødssituasjon kan du handle umiddelbart og sette i gang ytterligere tiltak for å pågripe inntrengeren.

Dyre- og dyresporing

Compact 4 P+A brukes også til å spore opp vilt og dyr i skog og på fôringsplasser (tørt miljø eller beskyttelse mot fuktighet er en forutsetning).