Die Life Tel 1 Plus (-M) / Life Tel 2 (-M)

Die Life Tel Serie

Våre personlige nødsignalenheter er spesielt utviklet for å sikre mobile ensomme arbeidsplasser. Så for ansatte / alenearbeidere som jobber på store anlegg utendørs og i eksplosjonsfarlige områder.

Samsvar med fagforeningenes regelverk

Vår slanke 3-knapps løsning tilbyr omfattende alarmfunksjoner, som kan kombineres etter ønske. I fabrikktilstand oppfyller enheten alle kravene i den tyske lovpålagte ulykkesforsikringen, forkortet DGUV 112-139 (tidligere BGR 139). I følge bransjeforeningens regelverk er gründere forpliktet til å beskytte farlig alenearbeid med personlige nødsignalapparater slik at nødtiltak kan settes i gang umiddelbart.

Uavhengig alarm
(dødmannsbryter)

Ved hjelp av de innebygde sensorene gjenkjenner Life Tel bevegelsesprofilen til personen som er involvert i ulykken, slik at det i nødstilfeller automatisk sendes nødsignal og nødanrop til den tilkoblede kontrollsentralen, selv om brukeren ikke lenger er ved bevissthet (dødmannsbryter). Som et resultat starter redningskjeden umiddelbart slik at havaristen kan bli funnet umiddelbart med all informasjon som er overført (f.eks. GPS-koordinater), når hvert sekund teller.

Merk: Hvis den enkelte arbeidsstasjonen er påvirket av omgivelsesstøy, anbefaler vi M-versjonen med integrert vibrasjonsmotor.

Lovlig basis

Dessverre er det ikke uvanlig å jobbe alene. I industrien så vel som i kommunale og kommunale forsyninger kjøres det nå hele natt-, søndags- og helligdagsvakter med minimalt med personell takket være omfattende automatisering. Og det er å forvente at antallet alenearbeidere vil fortsette å stige. Arbeidssikkerheten må derfor tilpasse seg disse til dels helt nye forholdene for å sikre beskyttelsesnivået for ansatte som arbeider alene.

risikovurdering

Arbeidstakere som jobber alene og er involvert i en ulykke (f.eks. faller, får elektriske støt eller blir skadet) eller som er ofre for angrep, blir ofte ikke funnet over en lengre periode. Denne gangen kan bestemme over helsen og livet til de berørte. I henhold til Arbeidstilsynet § 5 skal arbeidsgiver fastslå farene ved å arbeide alene og vurdere arbeidsforholdene. På bakgrunn av vurderingen skal det gis og dokumenteres egnede tiltak i henhold til arbeidshelse- og sikkerhetsloven § 6. Beskyttelsestiltak er spesielt aktuelt ved «farlig arbeid». I denne sammenheng anses en økt eller kritisk fare på grunn av arbeidsprosessen, type aktivitet, materialene som brukes eller miljøet som farlig.

I DGUV heter det: «Dersom farlig arbeid utføres av én person alene, skal arbeidsgiver sørge for egnede tekniske eller organisatoriske personverntiltak i tillegg til de generelle vernetiltakene» (§ 8 paragraf 2 DGUV forskrift 1).

Anbefalt av fagforeninger og DGUV.

Personlige nødsignalsystemer som er bygget og parametrert i henhold til produktstandarden VDE V 0825-1 er egnet for personlig nødsignalering under farlig alenearbeid i henhold til DGUV-regel 112-139 (eks BGR/GUV-R 139). 

 

Har du ansatte som jobber alene? Ta så kontakt med oss ​​når som helst - vi gir deg gjerne individuelle råd med intelligente løsninger og produkter!

Kontakt 

Forklaring:

Life Tel 1 Plus - for innendørs bruk med romvolum (uten GPS-mottak)

Life Tel 1 Plus-M - for innendørs bruk med høy omgivelsesstøy. (f.eks. produksjonshaller)

Life Tel 2 - For enkeltarbeidsplasser som noen ganger er utendørs. (med GPS-mottak)

Life Tel 2-M - For enkeltarbeidsplasser som noen ganger også er utendørs (med GPS-mottak) og påvirkes av høy omgivelsesstøy.