Avbestillingsregler og avbestillingsskjema

--------------------------------------
Avbestillingsregler og avbestillingsskjema
--------------------------------------

Forbrukere har rett til angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle eller selvstendige yrkesaktivitet:


---------------------
A. Avbestillingsregler
---------------------

angrerett
Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.
Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som er oppgitt av deg som ikke er transportør tok de siste varene i besittelse.
For å utøve angreretten din må du informere oss (Gerhard Pütter, Mobi-Click-byrå Tyskland, Karl-Liebknecht-Strasse 60, 15230 Frankfurt (Oder), Tyskland, Tlf.: +4917698221088, e-post: info@mobi-click.com) fra denne beslutningen om å trekke deg tilbake via e-post. Du kan bruke vedlagte prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser av tilbakekall
Hvis du hever denne kontrakten, må vi refundere deg for alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok melding om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt de returnerte varene eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.
Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt.
Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.
Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

--------------------
B. Uttaksskjema
--------------------
Hvis du ønsker å heve kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.
An
Gerhard Putter
Mobi-Click-byrået Tyskland
Karl-Liebknecht-Strasse 60
15230 Frankfurt (Oder)
Tyskland
E-post: info@mobi-click.com
Jeg/vi (*) opphever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________
________________________________________________________
Navn på forbruker(e)
________________________________________________________
Adresse til forbruker(e)
________________________________________________________
Signatur av forbruker(e) (bare hvis meldingen er på papir)
_________________________
Dato
(*) Stryk det som ikke er aktuelt