Mobi-Click Deutschland

Life Tel 2-M - personlig nødanropssystem for beskyttelse av alenearbeider (GPS + vibrasjonsmotor)

Salgspris Pris €834,00 Vanlig pris

Avgift inkludert.

SIKKERHET FOR DEG OG DINE ANSATTE


MOBI-CLICK har vært en kjent produsent av innovative, sertifiserte og pålitelige personlige nødsignalapparater i mer enn 10 år, noe som gjør oss til en av markedslederne innen nødsignalteknologi. Sikkerheten til enslige arbeidere, det vil si personer som er utenfor rekkevidden av samtaler og syn, er viktig
å gjøre arbeid for andre mennesker er fokus for oss, fordi det er enslige arbeidere i alle bransjer.

DEN PERSONLIGE NØDSIGNALENHETEN LIFE TEL 2(-M)
Den mobile personlige nødsignalenheten Life-Tel 2 (-M)* er spesielt utviklet for å sikre enslige arbeidere som jobber på individuelle arbeidsstasjoner, på omfattende utendørsanlegg og i eksplosjonsfarlige områder.


OVERHOLDELSE AV KRAV
FAGFORENINGEN


Life-Tel 2-M tilbyr omfattende alarmfunksjoner, som kan kombineres etter ønske. I fabrikktilstand oppfyller enheten alle kravene i den tyske lovpålagte ulykkesforsikringen, forkortet DGUV 112-139 (tidligere BGR 139). I følge bransjeforeningens regelverk er gründere forpliktet til å beskytte alenearbeidere med personlige nødsignalapparater slik at nødtiltak kan settes i gang umiddelbart.


UAVHENGIG ALARM
(DØD MANN)
Ved hjelp av de innebygde sensorene gjenkjenner Life Tel 2-M bevegelsesprofilen til den som er involvert i ulykken, slik at ved en nødsituasjon utløses automatisk et nødsignal og et nødanrop til tilkoblet kontrollsentral, selv om brukeren ikke lenger er ved bevissthet (dødmannsbryter). Som et resultat starter redningskjeden umiddelbart slik at havaristen kan bli funnet umiddelbart med all informasjon som er overført (f.eks. GPS-koordinater), når hvert sekund teller.
Merk: Hvis den enkelte arbeidsstasjonen er påvirket av omgivelsesstøy (> 70 desibel), anbefaler vi M-versjonen med integrert vibrasjonsmotor
*
LOVLIG BASIS
Dessverre er det ikke uvanlig å jobbe alene. I industrien så vel som i kommunale og kommunale forsyninger kjøres det nå hele natt-, søndags- og helligdagsvakter med minimalt med personell takket være omfattende automatisering. Og det er å forvente at antallet alenearbeidere vil fortsette å stige. Arbeidssikkerheten må derfor tilpasse seg disse til dels helt nye forholdene for å sikre beskyttelsesnivået for ansatte som arbeider alene.

 

Informasjon om de viktigste alarmtypene og deres funksjoner

Lagealarm

Life-Tel overvåker posisjonen til enheten ved hjelp av en posisjonssensor. Hvis brukeren av Life-Tel avviker fra den forhåndsinnstilte posisjonen med mer enn 45 grader over en definert tidsperiode, utløser Life-Tel en forhåndsalarm. Hvis personen ikke går tilbake til det innstilte vinkelområdet innenfor varigheten av forhåndsalarmen (f.eks. på grunn av besvimelse), utløser Life-Tel 2 alarmen og varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller samtale.

Ingen bevegelsesalarm / dødmannsbryter

Med ingen-bevegelsesalarmen overvåker Life-Tel om brukeren er i bevegelse. Hvis den ikke oppdager noen bevegelse etter en brukerdefinert tid fordi personen ikke er i stand til å handle, utløser enheten en forhåndsalarm. Dette indikeres visuelt og akustisk. Hvis personen ikke beveger seg igjen innen varigheten av forhåndsalarmen, utløser Life-Tel 2 alarmen og varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller samtale.

tidsalarm

Ved en tidsalarm rapporterer Life-Tel optisk til definerte tider eller tidsintervaller ved å blinke med de store knappene og ved et akustisk signal. Ved å trykke på en hvilken som helst tast, bekrefter brukeren meldingen og signaliserer at alt er i orden. Hvis det ikke er noen bekreftelse, utløser Life-Tel alarmen og varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller telefonsamtale.

rømningsalarm

Med denne alarmen reagerer Life-Tel på hektiske bevegelser, som de som oppstår ved rømming. Etter forhåndsalarmen utløser Life-Tel alarmen og varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller samtale.

Sturzalarm

Alternativ til rømningsalarm - dersom rømningsalarm ikke er å forvente på jobb, men risikoen for fall er betydelig høy, fungerer alarm ved fall som et alternativ.

tapsalarm

Hvis enheten mistes eller fjernes fra armholderen, utløser Life-Tel også en alarm og varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller samtale.

Teknisk varsel

For å overvåke funksjonalitet og operativ beredskap er Life-Tel utstyrt med flere tekniske alarmfunksjoner. Batterikapasiteten, GSM-mottaket, GPS-mottaket og funksjonaliteten til sensorene kontrolleres. Hvis en grense ikke nås eller det er en sensorfeil, utløses en teknisk alarm og Life-Tel varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller oppringning.

GPS-posisjonsbestemmelse

Life-Tel 2 er utstyrt med en GPS-mottaker, som gjør det mulig å spørre etter GPS-koordinatene når som helst. Ved alarm sendes alltid tilgjengelige GPS-koordinater i alarm-SMS. For å lokalisere personene manuelt, skriv inn koordinatene i en av de mange nettjenestene eller et passende program. For å spare strøm kan GPS-spørringsintervaller settes opp og endres.

GPS-sonenalarm

Hvis brukeren ikke skal forlate et bestemt område, muliggjør GPS-sonealarmen passende overvåking. For å gjøre dette, sett opp en GPS-sone ved å angi GPS-koordinater. Hver gang brukeren forlater og går inn i sonen, sender Life-Tel 2 en alarmmelding via SMS.

24 timers service / alarmsentral

Bestem hvem som blir varslet når og med hvilken informasjon. Du kan administrere nødanropet selv eller du kan bruke 24-timers tjenesten til en av våre sertifisert samarbeidspartner krav.

 

leveringsomfang

  • Personlig nødsignalenhet Life-Tel 2-M (PNG-11)
  • Overarmslomme (på forespørsel en beltelomme i stedet for armlomme) 
  • ladestasjon
  • strømforsyning
  • bruksanvisning

Hint

Et aktivert SIM-kort kreves for drift (forhåndsbetalt eller kontrakt).

Anbefalt av fagforeninger og DGUV.

Personlige nødsignalsystemer som er bygget og parametrert i henhold til produktstandarden VDE V 0825-1 er egnet for personlig nødsignalering under farlig alenearbeid i henhold til DGUV-regel 112-139 (eks BGR/GUV-R 139). 

 

 

DGUV 112-139 AlleinarbeitArbeitsschutzgesetz AlleinarbeitAlleinarbeitsplatz DGUV

 

Åpne brosjyre

Til sammenligningstabellen Life Tel 1 Plus (M) / Life Tel 2 (M)

Besøk vår hovedside for mer informasjon www.mobi-click.com