Mobi-Click Deutschland

Personlig nødsignalsystem Life Tel 1 Plus - for arbeid alene

Salgspris Pris €779,00 Vanlig pris

Avgift inkludert.

Beskyttelse av ansatte på farlige og individuelle arbeidsplasser

Den mobile personlige nødsignalenheten Life-Tel 1 Plus er spesielt utviklet for å sikre enslige arbeidere som jobber på individuelle arbeidsstasjoner, på omfattende systemer og i eksplosjonsfarlige områder. Etter reglene til arbeidsgiveransvarsforeningen er virksomheter forpliktet til å beskytte slike ansatte med personlige nødsignalanlegg slik at nødtiltak kan settes i gang umiddelbart.

Som en personlig nødsignalenhet oppfyller Life-Tel 1 Plus alle kravene i gjeldende direktiv.

Arbeidspersonen bærer Life-Tel 1 Plus på overarmen og utløser alarm i nødstilfeller og varsler opptil seks telefonnumre via SMS og/eller oppringning. Dette skjer også dersom personen ikke lenger er i stand til å gjøre dette selv (automatisk alarm / dødmannsbryter). Arbeidspersonen utløser en manuell (frivillig) alarm med bare ett knappetrykk.

Informasjon om de viktigste alarmtypene og deres funksjoner

Lagealarm

Life-Tel overvåker posisjonen til enheten ved hjelp av en posisjonssensor. Hvis brukeren av Life-Tel avviker fra den forhåndsinnstilte posisjonen med mer enn 45 grader over en definert tidsperiode, utløser Life-Tel en forhåndsalarm. Hvis personen ikke går tilbake til det innstilte vinkelområdet innenfor varigheten av forhåndsalarmen (f.eks. på grunn av besvimelse), utløser Life-Tel 2 alarmen og varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller samtale.

Ingen bevegelsesalarm / dødmannsbryter

Med ingen-bevegelsesalarmen overvåker Life-Tel om brukeren er i bevegelse. Hvis den ikke oppdager noen bevegelse etter en brukerdefinert tid fordi personen ikke er i stand til å handle, utløser enheten en forhåndsalarm. Dette indikeres visuelt og akustisk. Hvis personen ikke beveger seg igjen innen varigheten av forhåndsalarmen, utløser Life-Tel 2 alarmen og varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller samtale.

tidsalarm

Ved en tidsalarm rapporterer Life-Tel optisk til definerte tider eller tidsintervaller ved å blinke med de store knappene og ved et akustisk signal. Ved å trykke på en hvilken som helst tast, bekrefter brukeren meldingen og signaliserer at alt er i orden. Hvis det ikke er noen bekreftelse, utløser Life-Tel alarmen og varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller telefonsamtale.

rømningsalarm

Med denne alarmen reagerer Life-Tel på hektiske bevegelser, som de som oppstår ved rømming. Etter forhåndsalarmen utløser Life-Tel alarmen og varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller samtale.

Sturzalarm

Alternativ til rømningsalarm - dersom rømningsalarm ikke er å forvente på jobb, men risikoen for fall er betydelig høy, fungerer alarm ved fall som et alternativ.

tapsalarm

Hvis enheten mistes eller fjernes fra armholderen, utløser Life-Tel også en alarm og varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller samtale.

Teknisk varsel

For å overvåke funksjonalitet og operativ beredskap er Life-Tel utstyrt med flere tekniske alarmfunksjoner. Batterikapasiteten, GSM-mottaket og funksjonaliteten til sensorene kontrolleres. Hvis en grense ikke nås eller det er en sensorfeil, utløses en teknisk alarm og Life-Tel varsler de forhåndsinnstilte telefonnumrene via SMS og/eller samtale.

24 timers service / alarmsentral

Bestem hvem som blir varslet når og med hvilken informasjon. Du kan administrere nødanropet selv eller du kan bruke 24-timers tjenesten til en av våre sertifisert samarbeidspartner krav.

leveringsomfang

  • Personlig nødsignalenhet Life-Tel 1 Plus (PNG-11)
  • Overarmslomme (på forespørsel en beltelomme i stedet for armlomme) 
  • ladestasjon
  • strømforsyning

bruksanvisning

Anbefalt av fagforeninger og DGUV.

Personlige nødsignalsystemer som er bygget og parametrert i henhold til produktstandarden VDE V 0825-1 er egnet for personlig nødsignalering under farlig alenearbeid i henhold til DGUV-regel 112-139 (eks BGR/GUV-R 139). 

 

Hint

Et aktivert SIM-kort kreves for drift (forhåndsbetalt eller kontrakt).

Besøk vår hovedside for mer informasjon www.mobi-click.com