Die Life Tel 1 Plus (-M) / Life Tel 2 (-M)

Die Life Tel Serie

Våra personliga nödsignaler har utvecklats speciellt för att säkra mobila ensamma arbetsplatser. Så för anställda/ensamarbetare som arbetar på stora anläggningar utomhus och i riskområden.

Överensstämmelse med yrkesorganisationernas bestämmelser

Vår slimmade 3-knappslösning erbjuder omfattande larmfunktioner, som kan kombineras efter önskemål. I fabrikstillstånd uppfyller enheten alla krav i den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen, DGUV 112-139 förkortat (tidigare BGR 139). Enligt branschorganisationens bestämmelser är företagare skyldiga att skydda farligt ensamarbete med personliga nödsignalanordningar så att nödåtgärder kan sättas in omedelbart.

Oberoende larm
(dödmansbrytare)

Med hjälp av de inbyggda sensorerna känner Life Tel igen rörelseprofilen för den person som är inblandad i olyckan, så att vid en nödsituation skickas en nödsignal och ett nödsamtal automatiskt till den anslutna kontrollcentralen, även om bäraren inte längre är vid medvetande (dödmansbrytare). Som ett resultat startar räddningskedjan omedelbart så att den skadade kan hittas omedelbart med all information som överförs (t.ex. GPS-koordinater), när varje sekund räknas.

Obs: Om den enskilda arbetsstationen påverkas av omgivningsljud rekommenderar vi M-versionen med inbyggd vibrationsmotor.

Rättslig grund

Tyvärr är det inte ovanligt att jobba ensam. Inom industrin samt inom kommunala och kommunala försörjningar körs nu hela natt-, söndags- och helgdagar med minimal personalinsats tack vare omfattande automatisering. Och det är att vänta att antalet ensamarbetande kommer att fortsätta att öka. Arbetarskyddet måste därför anpassa sig till dessa delvis helt nya förutsättningar för att säkerställa skyddsnivån för anställda som arbetar ensamma.

riskbedömning

Arbetare som arbetar ensamma och är inblandade i en olycka (t.ex. faller, blir elektricerade eller skadade) eller som är offer för attacker hittas ofta inte under en lång tid. Den här tiden kan avgöra om hälsan och livet för de drabbade. Enligt 5 § i arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren fastställa de faror som är förknippade med att arbeta ensam och bedöma arbetsförhållandena. Utifrån bedömningen ska lämpliga åtgärder tillhandahållas och dokumenteras enligt 6 § arbetarskyddslagen. Skyddsåtgärder är särskilt relevanta för "farligt arbete". I detta sammanhang anses en ökad eller kritisk fara på grund av arbetsprocessen, typen av aktivitet, de material som används eller miljön är farlig.

DGUV säger: "Om farligt arbete utförs av en person ensam, ska arbetsgivaren säkerställa lämpliga tekniska eller organisatoriska personliga skyddsåtgärder utöver de allmänna skyddsåtgärderna" (8 § st. 2 DGUV föreskrift 1).

Rekommenderas av yrkesorganisationer och DGUV.

Personliga nödsignalsystem som är byggda och parametrerade enligt produktstandarden VDE V 0825-1 är lämpliga för personlig nödsignalering vid farligt ensamt arbete i enlighet med DGUV Regel 112-139 (ex BGR/GUV-R 139). 

 

Har du anställda som jobbar ensamma? Kontakta oss då när som helst - vi ger dig gärna råd individuellt med intelligenta lösningar och produkter!

Kontakt 

Förklaring:

Life Tel 1 Plus - för inomhusapplikationer med rumsvolym (utan GPS-mottagning)

Life Tel 1 Plus-M - för inomhusbruk med högt omgivande ljud. (t.ex. produktionshallar)

Life Tel 2 - För singelarbetsplatser som ibland är utomhus. (med GPS-mottagning)

Life Tel 2-M - För enstaka arbetsplatser som ibland också är utomhus (med GPS-mottagning) och påverkas av högt omgivande ljud.