Mobi-Click Deutschland

Kompakt 4P+A - mobilt GSM-larmsystem

Försäljningspris Pris €543,00 Ordinarie pris

Skatt ingår.

Compact 4 P+A - för övervakning av fordon, byggnader och föremål av alla slag

 
 • Infraröd sensor för rörelseövervakning
 • stötsensor
 • Brussensor (mikrofon)
 • temperatursensor
 • GPS-position
 • Extra batteripaket
 • Anslutning för externa sensorer såsom dörrkontakt, rökdetektor m.m.

 

Med den mycket kompakta och mobila GSM-larmenheten Compact 4 kan du på ett tillförlitligt sätt övervaka och säkra fordon, båtar, lokaler, maskiner och automater. Så fort larmenheten registrerar ovanliga rörelser, vibrationer eller ljud varnar Compact 4 P+A dig för upp till sex telefonnummer i form av samtal och/eller larm-SMS. Oavsett var du är – du förlorar ingen tid och kan ringa polisen direkt innan tjuven märker något.

Compact 4 P+A har rörelse-, vibrations- och bullersensorer som du fritt kan kombinera och anpassa känsligheten specifikt till övervakningskraven. Du kan även ansluta ytterligare sensorer via den externa anslutningen och fjärrstyra dem via Compact 4 P+A.

 

Skyddar mot inbrott, stöld och skadegörelse

 

Extern GPS-antenn, fjärrkontroll och Compact 4P+A (tillval)

Konfiguration via dator

Konfiguration via smartphone (endast Android-smarttelefoner)

 

Beprövat larmsystem

Det mobila GSM-larmsystemet Compact 4P+A tjänar tillförlitligt för att säkra föremål av alla slag.
Compact 4P+A har anpassats och optimerats i ett långsiktigt samarbete med olika statliga brottsutredande kontor baserat på de nya rönen av polisarbetet.

Larm så snart som möjligt

Kombinationen av en känslig rörelsesensor, stötsensor och ljudsensor, tillsammans med en omedelbar larmavisering via mobilnätet, gör att åtgärder kan vidtas utan tidsfördröjning.
En övervakningsperiod kan anges via en intern programmerbar timer.

Diskret medhjälpare av polisen

Med sin extremt kompakta storlek kan Compact 4P+A placeras osynligt och skickar larm till upp till sex telefonnummer vid rörelse inom en radie av 6 meter, positionsändringar eller buller. På så sätt är det möjligt att med polisens hjälp fånga tjuvarna medan brottet fortfarande pågår.

Det extra skyddet

Många säkerhetsdepåer och leverantörer av säkerhetstjänster förlitar sig redan på det extra skyddet mot inbrottstjuvar och tjuvar som Compact 4 P+A erbjuder. På skriftlig begäran tillhandahåller vi gärna referensadresser.


Den nya Compact 4P+A-enheten skiljer sig från den nuvarande Compact 2P+A på följande punkter:

 

 

 • Den har ett annat fodral, gummerat och mäter 116 mm x 42 mm x 21 mm (L x B x H). Detta gjorde att vi kunde använda ett större batteri på 1100mAh (nästan dubbelt så mycket batterikapacitet).
 • Den interna PIR-sensorn är nu mer antracitfärgad.
 • Den tidigare mekaniska vibrationssensorn har ersatts av en 3D-accelerationssensor.
 • GSM-antennen som är inbyggd i enheten har förbättrats. Istället för denna antenn kan även en magnetisk basantenn anslutas som tillval
 • Den nya enheten har en GPS-mottagare för att få en plats under svår
  möjliggöra mottagningsförhållanden. Det finns en SMA-anslutning,
  så att den medföljande antennen kan anslutas med en kabel på 3 meter.
 • Programmering sker nu mer via USB-ingången och PC (dator) eller via SMS
 • Mjukvaran har förbättrats så att ett batteripaket, t ex på 10000mAh, nu kan anslutas, se tillbehör.
 • Enheten kan aktiveras och avaktiveras med en fjärrkontroll som medföljer. Upp till 7 fjärrkontroller kan anslutas eller programmeras om.
 • Naturligtvis kan en extern PIR-sensor med 2 meter kabel fortfarande användas
  innan den ansluts
 • En radiosiren, en trådbunden siren, ett batteripaket, en extern PIR-sensor eller en fjärrkontroll kan anslutas via uttaget.
 • Som tidigare kan ytterligare rörelsesensorer, dörr- och fönsterkontakter samt sirener anslutas via en Commander.
 • De återstående funktionerna togs över eller behölls av Compact 2P+A.

Bruksanvisning:

 Kompakt 4P+A

konfigurationsprogramTekniska specifikationer:

 • Vikt: 95g
 • Mått: 116 mm x 42 mm x 21 mm (LxBxH)
 • Standby med GPS: Upp till 120 timmars GPS-viloläge
 • Standby utan GPS: Upp till 160 timmar
 • Taltid: Upp till 2,5 timmar
 • Akku: Li-Ion / 1100 mAh
 • GSM-klass: Dualband / EGSM900 DCS1800
 • Svart färg

 

Tillbehör på begäran:

Externa PIR-sensorer

rörelsedetektor 

Befälhavare 

Funksirene - Instruktioner

brandvarnare

fjärrkontroll

Besök vår huvudsida för mer information www.mobi-click.com