Dataskydd

--------------------
Dataskydd
--------------------


1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvarige
1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med.
1.2 Den person som är ansvarig för databehandling på denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Gerhard Pütter, Mobi-Click Representation Germany, Karl-Liebknecht-Strasse 60, 15230 Frankfurt (Oder), Tyskland, Tel.: +4917698221088, e-post: info@mobi-click. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats
Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​följande data som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:
– Vår besökta hemsida
- Datum och tid vid tillträdestillfället
- Mängden data som skickas i byte
- Källa/referens från vilken du kom till sidan
- Webbläsare används
- Operativsystem som används
- IP-adress som används (vid behov: i anonym form)
Behandlingen sker i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Hosting
Värd av Shopify
Vi använder butikssystemet hos tjänsteleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2:a våningen, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify") i syfte att vara värd för och visa onlinebutiken baserat på bearbetning för vår räkning. All data som samlas in på vår webbplats behandlas på Shopifys servrar. Som en del av de tidigare nämnda Shopify-tjänsterna kan data även överföras till Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. eller Shopify (USA) Inc. som en del av vidare bearbetning på uppdrag av Shopify. I fallet med överföring av data till Shopify Inc. i Kanada garanteras lämplig nivå av dataskydd av Europeiska kommissionens beslut om lämplighet. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. och Shopify (USA) Inc. i USA är certifierade för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som säkerställer överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.
Ytterligare information om Shopifys dataskydd finns på följande webbplats: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Ytterligare bearbetning på andra servrar än Shopifys nämnda ovan sker endast inom den omfattning som kommuniceras nedan.

4) Cookies
För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (så kallade persistenta cookies). Om cookies ställs in samlar och bearbetar de viss användarinformation såsom webbläsare och platsdata samt IP-adressvärden i individuell utsträckning. Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på cookie.
I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. att komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). Om individuella cookies som används av oss också behandlar personuppgifter sker behandlingen i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Bokstav b GDPR antingen för genomförandet av kontraktet eller i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.
Vi kan samarbeta med annonspartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. För detta ändamål lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Om vi ​​samarbetar med ovannämnda reklampartner kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall inom följande stycken.
Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och kan individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookieinställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Dessa kan hittas för respektive webbläsare under följande länkar:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=sv
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Observera att om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

5) Kontakt
Vid kontakt med oss ​​(t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande i syfte att besvara din förfrågan eller för att upprätta kontakt och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 (1) (b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas när din begäran har behandlats. Så är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att de aktuella omständigheterna är slutgiltigt klarlagda och under förutsättning att det inte finns några lagliga lagringsskyldigheter som talar emot det.

6) Databehandling vid öppning av kundkonto och för avtalsbehandling
I enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att genomföra ett kontrakt eller öppna ett kundkonto. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. En radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress till ansvarig person. Vi lagrar och använder de uppgifter du lämnar för att behandla avtalet. Efter att avtalet har slutförts eller ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att blockeras med avseende på lagringsperioder enligt skatte- och affärslagstiftning och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten ytterligare användning av data reserverades av oss.

7) Databehandling för orderhantering
7.1 För att behandla din beställning arbetar vi tillsammans med följande tjänsteleverantör(er), som stödjer oss helt eller delvis i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.
De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till det transportföretag som beställts med leveransen som en del av avtalet, i den mån det är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det uppdragsgivna kreditinstitutet som en del av betalningsprocessen, förutsatt att detta är nödvändigt för betalningsprocessen. Om betaltjänstleverantörer används kommer vi uttryckligen att informera dig om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföring av data är artikel 6.1 (b) GDPR.
7.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)
- Apple Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" från Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, kommer betalningen att behandlas med "Apple Pay"-funktionen på din enhet som kör iOS, watchOS eller macOS genom att debitera ett betalkort som lagrats med "Apple Pay". Apple Pay använder säkerhetsfunktioner inbyggda i enhetens hårdvara och programvara för att skydda dina transaktioner. För att frigöra en betalning är det därför nödvändigt att ange en kod som tidigare definierats av dig och att verifiera den med hjälp av funktionen "Face ID" eller "Touch ID" på din enhet.
För ändamålet med betalningshanteringen kommer informationen du lämnar under beställningsprocessen, tillsammans med informationen om din beställning, att skickas till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa data igen med en utvecklarspecifik nyckel innan uppgifterna skickas till betaltjänstleverantören för betalkortet som är lagrat i Apple Pay för att utföra betalningen. Krypteringen säkerställer att endast webbplatsen genom vilken köpet gjordes kan komma åt betalningsuppgifterna. Efter betalning kommer Apple att skicka ditt enhetskontonummer och en transaktionsspecifik dynamisk säkerhetskod till ursprungswebbplatsen för att bekräfta betalningen.
Om personuppgifter behandlas i de överföringar som beskrivs utförs behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR.
Apple behåller anonymiserad transaktionsinformation, inklusive ungefärligt köpbelopp, datum och tid och om transaktionen slutfördes. Anonymiseringen utesluter helt all personlig referens. Apple använder den anonymiserade informationen för att förbättra Apple Pay och andra Apple-produkter och tjänster.
När du använder Apple Pay på iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp som gjorts via Safari på Mac, kommunicerar Mac och auktoriseringsenheten över en krypterad kanal på Apples servrar. Apple bearbetar eller lagrar inte någon av denna information i ett format som identifierar dig personligen. Du kan inaktivera möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i din iPhones inställningar. Gå till Wallet & Apple Pay och stäng av Tillåt betalningar på Mac.
Du kan hitta mer information om dataskydd med Apple Pay på följande internetadress: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Google Pay
Om du bestämmer dig för att använda betalningsmetoden "Google Pay" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), kommer betalningen att behandlas med "Google Pay"-applikationen på din mobila enhet som körs minst Android 4.4 ("KitKat") och har en NFC-funktion, genom att debitera ett betalsystem som lagrats med Google Pay eller PayPal där. För att frigöra en betalning via Google Pay på mer än 25 € måste du först låsa upp din mobila enhet med hjälp av verifieringsåtgärden som är inställd (t.ex. ansiktsigenkänning, lösenord, fingeravtryck eller mönster).
För betalningshanteringen kommer informationen du lämnar under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning att vidarebefordras till Google. Google överför sedan din betalningsinformation lagrad i Google Pay i form av ett unikt transaktionsnummer till källwebbplatsen, som används för att verifiera att betalningen har gjorts. Detta transaktionsnummer innehåller ingen information om den verkliga betalningsdatan för ditt betalningsmedel som lagras med Google Pay, utan skapas och överförs som en unikt giltig numerisk token. För alla transaktioner via Google Pay agerar Google endast som en mellanhand för att behandla betalningsprocessen. Transaktionen utförs uteslutande i förhållandet mellan användaren och källwebbplatsen genom att debitera betalningsmedlet som lagras med Google Pay.
Om personuppgifter behandlas i de överföringar som beskrivs utförs behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR.
Google förbehåller sig rätten att samla in, lagra och utvärdera viss processspecifik information för varje transaktion som görs via Google Pay. Detta inkluderar datum, tid och belopp för transaktionen, säljarens plats och beskrivning, en beskrivning som tillhandahålls av handlaren av de köpta varorna eller tjänsterna, fotografier som du bifogat transaktionen, namn och e-postadress för säljaren och köparen eller avsändaren och mottagaren, den betalningsmetod som används, din beskrivning av anledningen till transaktionen och erbjudandet i samband med transaktionen, om något.
Enligt Google sker denna behandling uteslutande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR på grundval av det berättigade intresset av korrekt redovisning, verifiering av transaktionsdata samt optimering och funktionellt underhåll av Google Pay-tjänsten.
Google förbehåller sig också rätten att slå samman den behandlade transaktionsdatan med annan information som samlas in och lagras av Google när du använder andra Google-tjänster.
Användarvillkoren för Google Pay finns här:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Mer information om dataskydd med Google Pay finns på följande internetadress:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter "PayPal"), vidare. Överföringen sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit b GDPR och endast i den mån detta är nödvändigt för betalningshanteringen.
PayPal förbehåller sig rätten att utföra en kreditkontroll för betalningsmetodens kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din solvens. PayPal använder resultatet av kreditprövningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för betalningsanmärkning i syfte att bestämma om respektive betalningsmetod ska tillhandahållas. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk process. Bland annat, men inte uteslutande, adressuppgifter ingår i beräkningen av poängvärdena. Ytterligare dataskyddsinformation, inklusive information om de kreditinstitut som används, finns i PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
- Shopify Payments
Vi använder betaltjänstleverantören "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Om du bestämmer dig för att använda en betalningsmetod som erbjuds av betaltjänstleverantören Shopify Payments, kommer betalningen att behandlas av den tekniska tjänsteleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland som tillsammans med din beställning skickade informationen om beställningen till Dublin, Ireland (som du skickade informationen om beställningen med beställningen). , adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den mån det är nödvändigt för detta. För mer information om Shopify Payments sekretesspolicy, besök följande webbadress: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Dataskyddsinformation om Stripe Payments Europe Ltd. finns här: https://stripe.com/de/privacy

8) Online-marknadsföring
Användning av Google Ads konverteringsspårning
Den här webbplatsen använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och, som en del av Google Ads, konverteringsspårning av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av annonsmaterial (så kallat Google Adwords) på externa webbplatser. I förhållande till reklamkampanjernas data kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi strävar efter målet att visa dig reklam som är av intresse för dig, göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av annonseringskostnaderna.
Cookien för konverteringsspårning ställs in när en användare klickar på en annons som placeras av Google. Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje Google Ads-kund får en egen cookie. Detta innebär att cookies inte kan spåras via Google Ads-kunders webbplatser. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som användarna kan identifieras med. Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera denna användning genom att avaktivera Googles konverteringsspårningscookie i din webbläsare under nyckelordet "Användarinställningar". Du kommer då inte att inkluderas i statistiken för konverteringsspårning. Vi använder Google Ads baserat på vårt legitima intresse av riktad annonsering i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Som en del av användningen av Google Ads kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. komma till USA.
I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. baserad i USA, Google LLC. certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som säkerställer överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list
Du kan hitta mer information om Googles dataskyddsbestämmelser på följande internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/
Du kan permanent inaktivera cookies för reklampreferenser genom att förhindra dem genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta eller genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=se
Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller bara är tillgängliga i begränsad omfattning om du har avaktiverat användningen av cookies.

9) Retargeting/ remarketing/ hänvisningsannonsering
Google Ads remarketing
Vår webbplats använder funktionerna i Google Ads Remarketing, med vilken vi annonserar denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål sätter Google en cookie i webbläsaren på din slutenhet, som automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du besöker. Behandlingen sker utifrån vårt berättigade intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR.
All ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har gett ditt samtycke till att Google länkar din internet- och appwebbläsarhistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du visar på webben. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda din data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. För att göra detta kommer Google tillfälligt att länka dina personuppgifter till Google Analytics-data för att bilda målgrupper. Som en del av användningen av Google Ads Remarketing kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. komma till USA.
Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för reklampreferenser genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternativt kan du ta reda på mer om inställningen av cookies och göra inställningar för detta från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och individuellt besluta om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.
I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. baserad i USA, Google LLC. certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som säkerställer överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list
Mer information och dataskyddsbestämmelserna för reklam och Google finns här:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

10) Verktyg och Övrigt
10.1 Google reCAPTCHA
På den här webbplatsen använder vi även reCAPTCHA-funktionen för Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denna funktion används i första hand för att särskilja om en inmatning görs av en fysisk person eller om den missbrukas av maskinell och automatiserad behandling. Tjänsten inkluderar sändning av IP-adressen och all annan data som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google och utförs i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa individuellt personligt ansvar på Internet och undvika missbruk och spam. När du använder Google reCAPTCHA kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. komma till USA.
I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. baserad i USA, Google LLC. certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som säkerställer överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list
Ytterligare information om Google reCAPTCHA och Googles dataskyddsdeklaration finns på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
10.2 Google Maps
På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt visa geografisk information. Genom att använda denna tjänst kommer du att visa dig vår plats och göra det lättare att ta sig dit.
Så snart du tar fram de undersidor där Google Maps-kartan är integrerad, överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till Googles servrar och lagras där; detta kan också leda till överföring till Google LLCs servrar. komma till USA. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det finns ett användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill kopplas till din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar din data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Insamlingen, lagringen och utvärderingen utförs i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR på grundval av Googles berättigade intresse av visning av personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av Googles webbplatser. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, även om du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.
I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. baserad i USA, Google LLC. certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som säkerställer överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list
Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google när du använder Google Maps, har du också möjlighet att helt inaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.
Du kan se Googles användarvillkor på https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de ytterligare användarvillkoren för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Detaljerad information om dataskydd i samband med användning av Google Maps finns på Googles webbplats ("Googles sekretesspolicy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

11) Den registrerades rättigheter
11.1 Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig omfattande rättigheter för registrerade (rätt till information och ingripande) gentemot den person som är ansvarig med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, om vilka vi kommer att informera dig nedan:
- Rätt till information i enlighet med artikel 15 GDPR: Du har i synnerhet rätt till information om dina personuppgifter som behandlas av oss, behandlingsändamålen, kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden eller kriterierna för att bestämma lagringsperioden, förekomsten av en raderingsrätt, invändning mot korrigering, radering, invändning mot en bearbetning, mot korrigering, visory myndighet, ursprunget till dina uppgifter om de inte samlades in från dig av oss, förekomsten av ett automatiskt beslutsupptäckande, inklusive profilering och, i tillämpliga fall, meningsfull information om den inblandade logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling på dig, samt din rätt till information om garantierna enligt artikel 46 GDPR när dina uppgifter vidarebefordras till tredjeländer;
- Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 GDPR: Du har rätt till omedelbar rättelse av felaktiga uppgifter om dig och/eller komplettering av dina ofullständiga uppgifter som lagras av oss;
- Rätt till radering i enlighet med artikel 17 GDPR: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om kraven i artikel 17 paragraf 1 GDPR är uppfyllda. Denna rätt gäller dock inte särskilt om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av hänsyn till allmänintresse eller för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
- Rätt till begränsning av behandling i enlighet med artikel 18 GDPR: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så länge riktigheten av dina uppgifter som du bestrider kontrolleras, om du vägrar att radera dina uppgifter på grund av otillåten databehandling och istället begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter, om du behöver dina uppgifter eller försvara dina uppgifter för att hävda detta längre, efter att vi inte längre behöver göra detta eller försvara detta ändamål, har gjort en invändning på grund av din speciella situation, så länge det ännu inte är klart om våra legitima skäl väger
– Rätt till information enligt artikel 19 GDPR: Om du har åberopat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandling mot den ansvariga är den ansvarige skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en ansträngning. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.
- Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person, i den mån detta är tekniskt möjligt;
- Rätt att återkalla beviljat samtycke i enlighet med artikel 7 paragraf 3 GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kommer vi att radera berörda uppgifter omedelbart, såvida inte vidare behandling kan baseras på en laglig grund för behandling utan samtycke. Återkallelsen av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen;
- Rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 77 GDPR: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR, har du - utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder - rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i medlemsstaten där du bor, din arbetsplats eller den påstådda överträdelseorten.
11.2 RÄTT ATT INvända
OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUND AV EN AVVÄGNING AV INTRESSEN I VÅRA TIDIGARE LÄGITIMA INTRESSEN, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT INvända MOT DENNA BEHANDLING AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVER DIN RÄTT ATT INKOMST KOMMER VI AVBRYTA BEHANDLING AV DATA. YTTERLIGARE BEHANDLING FÖRSTÅR ​​DOCK RESERVERAD OM VI KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL TILL BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN GÄLLER FÖR CERTIFIERING ELLER LÄKEMEDELSBEHANDLING.
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST MÄNTA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM. DU KAN INvända SOM BESKRIVS Ovan.
OM DU UTÖVER DIN RÄTT ATT INKOMST KOMMER VI AVBRYTA BEHANDLING AV DATA I DIREKTMARKNADSFÖRINGSSYFTEN.

12) Varaktighet för lagring av personuppgifter
Varaktigheten av lagringen av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, behandlingssyftet och - om det är relevant - även baserat på respektive lagstadgad lagringstid (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).
Vid behandling av personuppgifter på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit a GDPR, lagras dessa uppgifter tills den berörda personen återkallar sitt samtycke.
Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas som en del av juridiska eller liknande förpliktelser på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR, kommer dessa uppgifter rutinmässigt att raderas efter att lagringstiden har löpt ut, förutsatt att det inte längre krävs för att uppfylla eller initiera ett kontrakt och/eller att vi inte har något legitimt intresse av ytterligare lagring.
När personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt artikel 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda eller försvara rättsliga anspråk.
Vid behandling av personuppgifter i syfte för direktreklam på grundval av artikel 6 punkt 1 lit f GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att invända enligt artikel 21 punkt 2 GDPR.
Om inte annat anges i den övriga informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.