avtryck

Representation Tyskland Mobi-Click
Gerhard Putter

Karl-Liebknecht-Strasse 60

15230 Frankfurt (Oder)

Representerad av:

Gerhard Putter

Kontaktinformation:

Telefon: 0049 176 98 22 10 88
E-post: gerhard.puetter@mobi-click.com

MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

Omsättningsskattenummer enligt §27 a omsättningsskattelagen:
DE281217920
De där: Imprint generator från eRecht24

Varning:

Ansvar för innehåll

Innehållet på vår webbplats skapades med största omsorg, men vi kan inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt eller uppdaterat. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7, paragraf 1 i den tyska telemedialagen (TMG). Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så snart vi blir medvetna om några brott mot lagen kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

dataskydd

Vår webbplats kan vanligtvis användas utan att lämna några personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på vår webbplats, sker detta alltid på frivillig basis så långt det är möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Användningen av kontaktdata som publicerats som en del av tredje parts skyldighet att skicka oönskad reklam och informationsmaterial är härmed uttryckligen förbjuden. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

Dataskyddsförklaring för användning av Facebook-plugins
(Gilla-knapp)

Plugins från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA är integrerade på vår webbplats. Du kan känna igen Facebook-plugins på Facebook-logotypen eller "Gilla-knappen" ("Gilla") på vår sida. En översikt över Facebook-plugins finns här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker våra sidor upprättas en direkt koppling mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Facebook får informationen om att du har besökt vår sida med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla"-knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Facebook. Du kan hitta mer information om detta i Facebooks dataskyddsförklaring på http://de-de.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på vår sida till ditt Facebook-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Dataskyddsdeklaration för användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kommer du, i förekommande fall, inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dataskyddsdeklaration för användning av Google Adsense

Den här webbplatsen använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser från Google Inc. ("Google"). Google AdSense använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder även så kallade web beacons (osynlig grafik). Dessa webbfyrar kan användas för att utvärdera information som besökstrafik på dessa sidor.

Informationen som genereras av cookies och webbsignaler om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av reklamformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information kan
vidarebefordras av Google till Googles avtalspartner. Google kommer dock inte att slå samman din IP-adress med annan data som lagras av dig.

Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kan du om tillämpligt inte använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

Sekretesspolicy för användning av Google +1

Insamling och utlämnande av information:

Du kan använda Google +1-knappen för att publicera information över hela världen. Du och andra användare får personligt anpassat innehåll från Google och våra partners via Google +1-knappen. Google lagrar både informationen som du +1:at innehåll och information om sidan du tittade på när du klickade på +1. Din +1 kan visas som ett meddelande tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller någon annanstans på webbplatser och annonser på internet.

Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google +1-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Google-profil som minst måste innehålla det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn även ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten för din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifierande information om dig.

Användning av insamlad information:

Utöver de syften som förklaras ovan kommer informationen du tillhandahåller att användas i enlighet med gällande Googles dataskyddsbestämmelser. Google kan publicera samlad statistik om användares +1-aktivitet eller förmedla den till användare och partners, såsom utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.

Dataskyddsdeklaration för användning av Twitter

Twitter-tjänstens funktioner är integrerade på våra webbplatser. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Genom att använda Twitter och funktionen "Re-Tweet" länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Dessa uppgifter överförs också till Twitter.

Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Twitter. För mer information, se Twitters sekretesspolicy på http://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna under http://twitter.com/account/settings förändra.

Källor: Ansvarsfriskrivning eRecht24, Facebook ansvarsfriskrivning från eRecht24, Sekretesspolicy för Google Analytics, Google Adsense Ansvarsfriskrivning, Sekretesspolicy för Google +1, Sekretesspolicy för Twitter