Jämförelsetabell Livslängd Tel 4L / 4L EX2 / 5L EX / 6L