Mobi-Click Deutschland

Kompakt 2P+A - mobilt GSM-larmsystem

Försäljningspris Pris €488,00 Ordinarie pris

Skatt ingår.

Mobile GSM Alarmanlage

Compact 2 P+A1 - för övervakning av fordon, byggnader och föremål av alla slag

Med den mycket kompakta och mobila GSM-larmenheten Compact 2 kan du på ett tillförlitligt sätt övervaka och säkra fordon, båtar, lokaler, maskiner och automater. Så fort larmenheten registrerar ovanliga rörelser, vibrationer eller ljud varnar Compact 2 P+A1 dig för upp till sex telefonnummer i form av samtal och/eller larm-SMS. Oavsett var du är – du förlorar ingen tid och kan ringa polisen direkt innan tjuven märker något.

Compact 2 P+A har rörelse-, vibrations- och bullersensorer som du fritt kan kombinera och anpassa känsligheten specifikt till övervakningskraven. Du kan även ansluta ytterligare sensorer via den externa anslutningen och fjärrstyra dem via Compact 2 P+A.

Beprövad enhet

Compact 2 P+A har använts i flera år. Med kombinationen av de olika sensorerna och det omedelbara larmet via mobilradio har Compact 2 P+A visat sig som en så kallad "tjuvfälla". Det hjälper på ett avgörande sätt att fånga och gripa tjuvarna och bedragarna på bar gärning.

Det extra skyddet

Många säkerhetsdepåer och leverantörer av säkerhetstjänster förlitar sig redan på det extra skyddet mot inbrottstjuvar och tjuvar som Compact 2 P+A erbjuder. På skriftlig begäran tillhandahåller vi gärna referensadresser.

Besök vår huvudsida för mer information www.mobi-click.com 

Bruksanvisning:

Kompakt 2P+A