Mobila larmsystem

Med våra mycket kompakta och mobila GSM-larmenheter kan du på ett tillförlitligt sätt övervaka och säkra fordon, båtar, lokaler, maskiner och automater. Så fort larmenheten registrerar ovanliga rörelser, vibrationer eller ljud larmas du till upp till sex telefonnummer i form av samtal och/eller larm-SMS. Oavsett var du är – du förlorar ingen tid och kan ringa polisen direkt innan tjuven märker något.