Personlig nödsignalmottagningscentral

En Personal Emergency Response Center är en anläggning som ger hjälp och stöd till ensamstående arbetare i nödsituationer. Det är ofta en del av ett säkerhetssystem som används av vissa yrkesgrupper eller i vissa miljöer för att säkerställa att en nödsituation kan åtgärdas snabbt.

Vanligtvis kommer en person i en nödsituation att bära en personlig nödsignal (PNG) för att skicka ett meddelande till den personliga nödsignalmottagningscentralen. Detta kan förekomma i olika miljöer som vårdhem, stödboende, sjukhus, utbildningsinstitutioner eller inom industrin.

Manöverpanelen tar emot nödsignalen och kan omedelbart vidta åtgärder för att tillkalla hjälp eller meddela lämplig räddningstjänst. Ofta lagras den registrerades personuppgifter, deras exakta plats och annan relevant information på huvudkontoret för att påskynda assistansprocessen.

Den personliga nödsignalmottagningscentralen spelar en viktig roll för att säkerställa säkerhet och välbefinnande för människor i farliga eller kritiska situationer genom att möjliggöra en snabb och samordnad reaktion på nödsituationer.