seniora lösningar

Med Seniortel kan personer med allvarliga begränsningar på grund av ålder eller funktionshinder ringa sina släktingar och vårdare och förbli tillgängliga för dem hela tiden tack vare automatisk samtalsacceptans och handsfree-läge.