Mobi-Click Deutschland

Life Tel 2 - personligt larmsystem för att arbeta ensam (med GPS)

Försäljningspris Pris €812,00 Ordinarie pris

Skatt ingår.

SÄKERHET FÖR DIG OCH DINA ANSTÄLLDA

MOBI-CLICK har varit en känd tillverkare av innovativa, certifierade och pålitliga personliga nödsignaler i mer än 10 år, vilket gör oss till en av marknadsledaren inom nödsignalteknik. Säkerheten för ensamarbetare, det vill säga personer som befinner sig utanför räckvidden för samtal och syn, är viktig
att göra arbete för andra människor är i fokus för oss, eftersom det finns ensamma arbetare i alla branscher.

DEN PERSONLIGA NÖDSIGNALENHETENS LIV TEL 2(-M)

Den mobila personliga nödsignalanordningen Life-Tel 2 (-M)* har utvecklats speciellt för att säkra ensamarbetare som arbetar på enskilda arbetsstationer, på omfattande utomhusanläggningar och i riskområden.


UPPFYLLNING AV KRAV PÅ PROFESSIONELL FÖRENING

Life-Tel 2-M erbjuder omfattande larmfunktioner, som kan kombineras efter önskemål. I fabrikstillstånd uppfyller enheten alla krav i den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen, DGUV 112-139 förkortat (tidigare BGR 139). Enligt branschorganisationens bestämmelser är företagare skyldiga att skydda ensamstående arbetare med personliga nödsignalanordningar så att nödåtgärder kan sättas in omedelbart.


OBEROENDE LARM (DÖDSKONTROLL)


Med hjälp av de inbyggda sensorerna känner Life Tel 2-M igen rörelseprofilen för den som är inblandad i olyckan, så att vid en nödsituation utlöses automatiskt en nödsignal och ett nödanrop till den anslutna kontrollcentralen, även om bäraren inte längre är vid medvetande (dödmansbrytare). Som ett resultat av detta startar räddningskedjan omedelbart så att den skadade kan hittas omedelbart med all sänd information (t.ex. GPS-koordinater), när varje sekund räknas.
Obs: Om den enskilda arbetsstationen påverkas av omgivningsljud rekommenderar vi M-versionen med en integrerad vibrationsmotor
*
RÄTTSLIG GRUND


Tyvärr är det inte ovanligt att jobba ensam. Inom industrin samt inom kommunala och kommunala försörjningar körs nu hela natt-, söndags- och helgdagar med minimal personalinsats tack vare omfattande automatisering. Och det är att vänta att antalet ensamarbetande kommer att fortsätta att öka. Arbetarskyddet måste därför anpassa sig till dessa delvis helt nya förutsättningar för att säkerställa skyddsnivån för anställda som arbetar ensamma.

Information om de viktigaste larmtyperna och deras funktioner

Lagealarm

Life-Tel övervakar enhetens position med hjälp av en positionssensor. Om bäraren av Life-Tel avviker från det förinställda läget med mer än 45 grader under en definierad tidsperiod, utlöser Life-Tel ett förlarm. Om personen inte återgår till det inställda vinkelområdet inom varaktigheten av förlarmet (t.ex. på grund av svimning), utlöser Life-Tel 2 larmet och meddelar de förinställda telefonnumren via SMS och/eller samtal.

Inget rörelselarm / dödmansbrytare

Med larmet utan rörelse övervakar Life-Tel om användaren är i rörelse. Om den inte upptäcker någon rörelse efter en användardefinierad tid eftersom personen inte kan agera, utlöser enheten ett förlarm. Detta indikeras visuellt och akustiskt. Om personen inte rör sig igen inom varaktigheten av förlarmet, utlöser Life-Tel 2 larmet och meddelar de förinställda telefonnumren via SMS och/eller samtal.

tidslarm

Vid ett tidslarm rapporterar Life-Tel optiskt vid definierade tider eller tidsintervall genom att blinka med de stora knapparna och genom en akustisk signal. Genom att trycka på valfri knapp kvitterar användaren meddelandet och signalerar att allt är i sin ordning. Om det inte finns någon bekräftelse utlöser Life-Tel larmet och meddelar de förinställda telefonnumren via SMS och/eller telefonsamtal.

flyktlarm

Med detta larm reagerar Life-Tel på hektiska rörelser, som de som uppstår vid flykt. Efter förlarmet utlöser Life-Tel larmet och meddelar de förinställda telefonnumren via SMS och/eller samtal.

Sturzalarm

Alternativ till rymningslarm - om rymningslarm inte är att förvänta på jobbet, men fallrisken är väsentligt stor, fungerar larmet vid fall som ett alternativ.

förlustvarning

Om enheten tappas bort eller tas bort från armhållaren utlöser Life-Tel även ett larm och meddelar de förinställda telefonnummer via SMS och/eller samtal.

Teknisk varning

För att övervaka funktionalitet och driftberedskap är Life-Tel utrustad med flera tekniska larmfunktioner. Batterikapaciteten, GSM-mottagningen, GPS-mottagningen och sensorernas funktion kontrolleras. Om en gräns inte nås eller om det finns ett sensorfel utlöses ett tekniskt larm och Life-Tel meddelar de förinställda telefonnumren via SMS och/eller samtal.

 

GPS-positionsbestämning

Life-Tel 2 är utrustad med en GPS-mottagare, som gör att GPS-koordinaterna kan frågas när som helst. Vid larm skickas alltid tillgängliga GPS-koordinater i larm-SMS. För att lokalisera personerna manuellt, skriv in koordinaterna i någon av de många onlinetjänsterna eller ett lämpligt program. För att spara ström kan GPS-frågeintervall ställas in och ändras.

GPS-zonenalarm

Om användaren inte ska lämna ett visst område, möjliggör GPS-zonlarmet lämplig övervakning. För att göra detta, ställ in en GPS-zon genom att ange GPS-koordinater. Varje gång användaren lämnar och går in i zonen skickar Life-Tel 2 ett larmmeddelande via SMS.

24 timmars service / larmcentral

Bestäm vem som meddelas när och med vilken information. Du kan hantera nödsamtal själv eller så kan du använda 24-timmarstjänsten hos en av våra certifierad samarbetspartner krav.

leveransomfattning

  • Personlig nödsignalenhet Life-Tel 2 (PNG-11)
  • Överarmsficka (på begäran en bältesficka istället för armfickan) 
  • laddnings station
  • strömförsörjning

 bruksanvisning

Rekommenderas av yrkesorganisationer och DGUV.

Personliga nödsignalsystem som är byggda och parametrerade enligt produktstandarden VDE V 0825-1 är lämpliga för personlig nödsignalering vid farligt ensamt arbete i enlighet med DGUV Regel 112-139 (ex BGR/GUV-R 139). 

Tips

Ett aktiverat SIM-kort krävs för drift (förbetalt eller kontrakt).

Besök vår huvudsida för mer information www.mobi-click.com