Mobi-Click Deutschland

Personligt nödsignalsystem Life Tel 1 Plus-M för ensamarbete (med vibrationsmotor)

Försäljningspris Pris €812,00 Ordinarie pris €812,00

Skatt ingår.

Skydd av anställda på farliga och enskilda arbetsplatser

Det mobila personliga nödsignalsystemet Life-Tel 1 Plus-M är speciellt utvecklat för att säkra ensamarbetare som arbetar på enskilda arbetsstationer, på omfattande system och i riskområden. Enligt arbetsgivaransvarsförsäkringsföreningens regler är företag skyldiga att skydda sådana anställda med personliga nödsignalsystem så att nödåtgärder kan sättas in omedelbart.

Som en personlig nödsignalanordning uppfyller Life-Tel 1 Plus-M alla krav i det tillämpliga direktivet.


Den arbetande personen bär Life-Tel 1 Plus-M på överarmen och utlöser i en nödsituation ett larm och meddelar upp till sex telefonnummer via SMS och/eller samtal. Detta händer även om personen inte längre kan göra detta själv (automatiskt larm / dödmansbrytare). Den arbetande personen utlöser ett manuellt (frivilligt) larm med bara en knapptryckning.

Information om de viktigaste larmtyperna och deras funktioner

Lagealarm

Life-Tel övervakar enhetens position med hjälp av en positionssensor. Om bäraren av Life-Tel avviker från den förinställda positionen med mer än 45 grader under en definierad tidsperiod, utlöser Life-Tel ett förlarm. Om personen inte återgår till det inställda vinkelområdet inom förlarmets varaktighet (t.ex. på grund av svimning), utlöser Life-Tel larmet och meddelar de förinställda telefonnumren via SMS och/eller samtal.

Inget rörelselarm / dödmansbrytare

Med larmet utan rörelse övervakar Life-Tel om användaren är i rörelse. Om den inte upptäcker någon rörelse efter en användardefinierad tid eftersom personen inte kan agera, utlöser enheten ett förlarm. Detta indikeras visuellt och akustiskt. Om personen inte rör sig igen under förlarmets varaktighet, utlöser Life-Tel larmet och meddelar de förinställda telefonnumren via SMS och/eller samtal.

tidslarm

Vid ett tidslarm rapporterar Life-Tel optiskt vid definierade tider eller tidsintervall genom att blinka med de stora knapparna och genom en akustisk signal. Genom att trycka på valfri knapp kvitterar användaren meddelandet och signalerar att allt är i sin ordning. Om det inte finns någon bekräftelse utlöser Life-Tel larmet och meddelar de förinställda telefonnumren via SMS och/eller telefonsamtal.

flyktlarm

Med detta larm reagerar Life-Tel på hektiska rörelser, som de som uppstår vid flykt. Efter förlarmet utlöser Life-Tel larmet och meddelar de förinställda telefonnumren via SMS och/eller samtal.

Sturzalarm

Alternativ till rymningslarm - om rymningslarm inte är att förvänta på jobbet, men fallrisken är väsentligt stor, fungerar larmet vid fall som ett alternativ.

förlustvarning

Om enheten tappas bort eller tas bort från armhållaren utlöser Life-Tel även ett larm och meddelar de förinställda telefonnummer via SMS och/eller samtal.

Teknisk varning

För att övervaka funktionalitet och driftberedskap är Life-Tel utrustad med flera tekniska larmfunktioner. Batterikapaciteten, GSM-mottagningen och sensorernas funktionalitet kontrolleras. Om en gräns inte nås eller om det finns ett sensorfel utlöses ett tekniskt larm och Life-Tel meddelar de förinställda telefonnumren via SMS och/eller samtal.

24 timmars service / larmcentral

Bestäm vem som meddelas när och med vilken information. Du kan hantera nödsamtal själv eller så kan du använda 24-timmarstjänsten hos en av våra certifierad samarbetspartner krav.

leveransomfattning 

  • Personlig nödsignalenhet Life-Tel 1 Plus-M (PNG-11)
  • Överarmsficka (på begäran en bältesficka istället för armfickan)
  • laddnings station
  • strömförsörjning

bruksanvisning

Rekommenderas av yrkesorganisationer och DGUV.

Personliga nödsignalsystem som är byggda och parametrerade enligt produktstandarden VDE V 0825-1 är lämpliga för personlig nödsignalering vid farligt ensamt arbete i enlighet med DGUV Regel 112-139 (ex BGR/GUV-R 139). 

Tips

Ett aktiverat SIM-kort krävs för drift (förbetalt eller kontrakt).

Besök vår huvudsida för mer information www.mobi-click.com